State Abbreviation: AK

State Name: Alaska

Country Abbreviation: US

Area Code/NPA: 907

NXX/Prefix: 293

CLLI: NKLAAKXA293

Telco Exchange: NIKOLAI

Vertical: 2361

Horizontal: 12153

LATA: 832

LATA Name: Anchorage

Latitude Degrees: 63.0142

Longitude Degrees: 154.3798

Telco Name: UNITED UTILITIES INC

Telco Number: 3023

Telco Type: ILEC

Telco Parent Number:

Telco Parent Name:

Doing Business As/DBA:

Telco Wireless: No

Street Name: Salmonberry Lake Rd

City Name: Nikolai

County Name: Yukon-Koyukuk C.A.

Time Zone: -9

Time Zone Name: Alaska

Feature Codes: CA G2 GL GM GN GP HD IC ID IF IG OE PN SP SQ UG UW

Call Now Toll Free @ (888) 765-8301 For Availability in Nikolai, AK

Click Here To Submit A Quote Request